Anoek Oostermeijer
Anoek Oostermeijer (°1995) werkt als theatermaker en beeldend kunstenaar.
Balancerend op de grens tussen fictie en werkelijkheid verweeft Anoek theater met beeldende kunst en het leven van alledag. Het centrale thema in haar werk is verbondenheid en de plek van het individu in het grotere geheel. Ze onderzoekt de wisselwerking tussen het verlangen om samen te vallen met datgene wat er zich binnen in je en buiten je afspeelt. Hierbij laat ze je de fysieke en mentale afstand ervaren die je tot jezelf, elkaar of je omgeving kan voelen.

Vaak bestaan haar installaties uit verkleiningen van de werkelijkheid; poëtische, filosofische en humoristische fragmenten. Hierbij gebruikt ze ondertitels, waarbij de tekst onderdeel is van het werk.
 
In haar interdisciplinaire werk geeft ze haar toeschouwers de ruimte om te reflecteren op het intieme en persoonlijke en nodigt ze uit om je positie in de wereld opnieuw te bekijken.

Anoek Oostermeijer studeerde in 2019 af aan de regieopleiding van de Toneelacademie in Maastricht
.